Tomasz Gołaszewski – Nowy Przewodniczący RUSS SGGW

10 grudnia 2012 odbyły się wybory na stanowisko Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studentów SGGW. W wyborach wystartowało 2 kandydatów – obecna Przewodnicząca RUSS Karolina Dziamska oraz Tomasz Gołaszewski.

Karolina Dziamska uzyskała głosów 14, natomiast Tomasz Gołaszewski uzyskał głosów 30 i od 1 stycznia 2013 roku będzie pełnił funkcję Przewodniczącego RUSS SGGW w Warszawie.

Tomasz jako swojego zastępcę zaproponował kandydaturę osoby Wojciecha Ulinowskiego, która została zaakceptowana przez członków RUSS. Następnie odbyła się prezentacja kandydatów na przewodniczących poszczególnych komisji działających w ramach RUSS, którzy również zostali pozytywnie zaakceptowani:
– Komisja ds. Dydaktyki – Agnieszka Maszewska
– Komisja ds. Informacji i Promocji – Łukasz Jabłonowski
– Komisja ds. Kultury – Grzegorz Rutko
– Komisja ds. Regulaminowo Prawnych – Wojciech Ulinowski
– Komisja ds. Socjalno-bytowych – Łukasz Cichacki
– Komisja ds. Sportu i Turystyki – Izabela Kudlak
– Komisja ds. Współpracy Zagranicznej – Joanna Malinger

Gratulujemy Tomkowi i jego Prezydium oraz życzymy sukcesów podczas nadchodzącej dwuletniej kadencji!