Nadchodzi rewolucja?

Niemiecka Kura Pasterska – z łaciny ”Gallina Germanorum Pastor” – ptak hodowlany z rodziny kurowatych, hodowany na terenie Bawarii. W środowisku naturalnym rzadko spotykana. Uważa się, że stanowi formę udomowioną kury pasterskiej (Gallina Pastor), lecz nie wyklucza się domieszki innych gatunków hiszpańskich kuraków (zarówno żyjących, jak i wymarłych). Hodowla tych kur pozytywne efekty daje jedynie na stromych zboczach górskich na wysokościach większych niż 2000 metrów n.p.m. Przy niższych wysokościach kuraki tego gatunku odczuwają zawroty głowy i występują u nich częste omdlenia oraz bóle mięśniowo-stawowe, przez co osiągają maksymalnie 50-60% masy kuraków hodowanych w wyższych partiach górskich. Kury te hodowane są nie tylko w celach przetwórstwa mięsno-spożywczego, ponieważ u wielu gospodarzy niemieckich wypierają z użycia psy pasterskie, gdyż mają dużo łagodniejsze usposobienie i lepszy kontakt z owcami.

Przy intensywnym karmieniu kury tej rasy gotowe są do uboju po 14 miesiącach, pod warunkiem, że przejdą one odpowiednią terapię prowadzoną przez wybitnie wykształconych psychologów niemieckich przygotowującą je do uboju, rozpoczętą najpóźniej po zakończeniu drugiego miesiąca chowu. Jako paszę dla kur stosuje się najpopularniejsze zboża – pszenżyto, kukurydza, sorgo, maniok, a jako wypełniacz do paszy idealna jest trocina gatunków drzew charakteryzujących się wysoką nasiąkliwością.

Wieloletnie badania prowadzone na Wydziale Nauk o Zwierzętach przez Zakład Hodowli Drobiu i Ptactwa Towarzyszącego pozwoliły przystosować kury do warunków panujących na polskich wyżynach. Hodowla tego gatunku drobiu nie została jeszcze w Polsce spopularyzowana głównie z powodu protestów potencjalnych hodowców domagających się zniesienia obowiązku poddawania kuraków tego gatunku stałej opiece psychologicznej. Miejmy nadzieję jednak, że w przyszłości polscy hodowcy zrozumieją ideę humanitarnego chowu tych cennych stworzeń, a rząd wprowadzi w szkołach program popularyzacji wiedzy na temat Niemieckich Kur Pasterskich. Bardzo możliwe, że fakt ten zaistnieje już w najbliższej przyszłości, gdyż prezydent nieoficjalnie powiedział wyraźne tak dla Niemieckich Kur Pasterskich w Polsce. Spowodowało to znaczne ocieplenie stosunków na linii Warszawa-Berlin.